Megalakulás, kezdetek

Az NMR Spektroszkópiai Munkabizottság 1980-ban kezdte meg működését az MTA Spektroszkópiai Albizottsága keretében. Az elnöki tisztséget elsőként Dr. Tóth Gábor (BME) töltötte be. Titkárként először Dr. Dvortsák Péter (GYOKI) tevékenykedett, akitől később Dr. Podányi Benjamin (Chinoin) vette át ezt a feladatkört. A munkabizottság összefogta a hazai NMR kutatásokat, az évente megrendezésre kerülő egy- és kétnapos előadói ülései igen népszerűnek bizonyultak, és fórumot biztosítottak egymás eredményeinek megismerésére, tapasztalatcserére, meghívott előadóink révén a nemzetközi kapcsolatok ápolására és bővítésére is. Rendezvényeinkre változó helyszínnel, az országban működő NMR kutatóhelyek meglátogatása, bemutatkozása kapcsán került sor. A fentieken túlmenően fórumot biztosítottunk  tudományos minősítési eljárások elővédéseinek, szakmai vitáinak is.

Az MTA Osztályok átszervezése után

Később az MTA Kémiai Tudományok Osztályának állásfoglalása alapján az Osztály Analitikai Bizottsága keretében lehetőség nyílt önálló NMR Munkabizottság megalakulására Pungor Ernő akadémikus javaslata alapján. Ez azt eredményezte, hogy az addigi NMR MB, ami a Molekulaspektroszkópiai Albizottság keretén belül, a Fizikai Tudományok Osztályához tartozóan működött, átkerült a Kémiai Tudományok Osztályához. Egyúttal a korábbi NMR MB a határozatnak megfelelően megszűnt. A Kémiai Tudományok Osztálya keretében megalakuló NMR MB létrejöttének feltétele az volt, hogy legalább 20 MTA köztestületi tag 1996. november 13-ig a munkabizottságba való belépési szándékát írásban kinyilvánítsa. (MTA köztestületi tagok lehetnek a doktori és kandidátusi fokozattal, illetve az új PhD címmel rendelkezők.)

Az NMR MB mai formájának megalakítására 1996. november 13-án került sor a BME-n, az Általános és Analitikai Kémiai Tanszék könyvtárában a 13:30 -kor kezdődő ülésen, melyen először Dr. Perczel András “Egy moduláris fehérje oldatkonformációja 2D és 3D NMR mérések alapján” című előadása hangzott el.

Vezetőség

időszakelnöktitkár
1980-1991Dr. Tóth GáborDr. Dvortsák Péter
1991-2005Dr. Tóth Gábor Dr. Podányi Benjamin
2005-2011Dr. Tóth Gábor ifj. Dr. Szántay Csaba
2011-2018ifj. Dr. Szántay CsabaDr. Szakács Zoltán
2018-2024Dr. Batta Gyula Dr. Fizil Ádám
2024-Dr. Bodor AndreaDr. Dubrovay Zsófia

2012-ben a szervezet első, és egyben leghosszabb ideig tevékenykedő elnökét, Dr. Tóth Gábort a hazai NMR közösségért évtizedeken keresztül folytatott áldozatos munkájának elismeréseként a Magyar NMR Munkabizottság örökös tiszteletbeli elnökévé avattuk.