Az NMR munkabizottság 2019. évi ülése május 17-18-án került megrendezésre a Richter Gedeon Nyrt. balatonszemesi üdülőjében. Az ülésen összesen ötvenöt résztvevő jelent meg. A résztvevők aránya az akadémiai/hatósági szféra – gyógyszeripar – illetve műszergyártók képviselői közül rendre 70-20-10 %-os volt.

Az ülés szakmai programját az előző évek célkitűzéseinek megfelelően alakítottuk ki, melyek szerint (1.) minden évben az NMR spektroszkópia egy al-területét (vagy az NMR-rel nyerhető adatokat hatékonyan kiegészítő analitikai módszerek közül egy-egy technikát) helyezünk fókuszba, és (2.) olyan külföldön dolgozó magyar előadókat hívunk vendégelőadónak, akik lehetőleg a kiemelt terület szakértői. A 2019-es ülés kiemelt témája a szilárd fázisú NMR (ssNMR) volt, mégpedig azért, mert annak alkalmazási területe – különösen az anyagtudományok területén – igen sokoldalú, a szilárdfázisú NMR-hez kapcsolódó előadások rendszerint alulreprezentáltak üléseinken.

A munkabizottság korábbi vezetése által kialakított, az évek során már kiforrott beosztás szerint a szakmai előadásokat az ülés két napja során összesen négy szekcióba osztottuk, melyből az első napon angol, a második napon magyar nyelvű előadások hangzottak el, az alábbi sorrendben.

Elsőként a két vezető műszergyártó számolt be a szilárdfázisú NMR területén végzett legújabb hardveres és szoftveres megoldásaikról. Az előadások címei és szerzői: Michal Malon és Koji Yazawa:Introduction to Contemporary Solid-State NMR Hardware  (JEOL (U.K) LTD, JEOL RESONANCE Inc.). Sebastian Wegner: Automation in Solid State NMR – an Overview.

Ezt követően vendégelőadónk, a Max Planck Institute for Biophysical Chemistry, doktorandusza, Najbauer Eszter mutatta be munkáját, mely során a szilárdfázisú NMR-t alkalmazott nagyméretű transzmembrán fehérjék szerkezetfelderítésére (Eszter Najbauer, Kumar Tekwani Movellan, Tobias Schubeis, Tom Schwarzer, Kathrin Castiglione, Karin Gille1, Guido Pintacuda, Stefan Becker, Loren Andreas: „Probing the transmembrane environment of membrane proteins by solid-state NMR”). Előadásából egyértelműen kiderült, hogy az ilyen óriási rendszerek atomi szintű jellemzése, annak is legelső lépése a jelhozzárendelés a bio-NMR nevű diszcipiplína napjaink legnagyobb kihívásait tartogatja, nem csak az adatok értékelésének összetett mivolta miatt, hanem méréstechnikai okokból is. Az ezen a területen felmerülő kérdések gyakran nem oldhatók meg a leírt eljárásokkal, hanem a mérési módszerek folyamatos fejlesztését is igénylik. Ezután Tárkányi Gábor a szilárd NMR elméletét az alapoktól mutatta be didaktikus előadásában (Anisotropy of the Chemical Shielding in Solid-State NMR: The Simple Elegance of Isolated Spin-1/2 Nuclei), mely bevezetést az elsősorban kismolekulás területen alkalmazható példákkal egészítette ki. A szekció zárásaként szintén külföldön dolgozó magyar előadó, Rovó Petra (Ludwig-Maximilians Universität München) avatta be a hallgatóságot legújabb kutatásaiba a fehérjedinamika és szilárdfázisú NMR kapcsolatába Protein motion detected under fast magic angle spinningcímű előadásában. Egy esettanulmányt kiemelve mélyen belement a szilárd fázisban történő mérés során fellépő – a folyadékfázisban előforduló jelenségekhez szokott szem számára – igen komplex fizikai folyamatok helyes interpretációjának elméleti kérdéseibe.

A második angol nyelvű szekció előadói folyadékfázisú makromolekuláris NMR, ahhoz köthető metabolomikai és számításos vizsgálatokat, továbbá módszerfejlesztést mutattak be. Ezek az előadások részben a hazai laboratóriumok aktív kutatási témáinak legfrissebb eredményeit mutatták be, részben pedig megjelentek olyan külföldi műhelyben dolgozó és posztdoktori tanulmányokról hazatért előadók, akik a munkabizottság „szokásos” tematikai kereteiből kilépve olyan kutatási témákat és újszerű megközelítéseket is bemutattak (pl. metabolomika), melyek egyébként nem szokványosak üléseinken. A szekcióban a következő előadások hangzottak el:

Nagy Tamás Milán*, Fehér Krisztina, Gönczi Mónika, Fuxreiter Mónika, E. Kövér Katalin (University of Debrecen): Fuzziness of MEF2D ß-domain and it’s role in biological activity: NMR and in-silico studies

Király Péter (School of Chemistry, University of Manchester): Pure shift NMR spectroscopy: Basic concepts and applications

István Timári, Cheng Wang, Rafael Brüschweiler (University of Debrecen, The Ohio State University): NMR metabolomics

Fanni Sebák, Wolfgang Bermel, László Nyitray, Burkhard Luy, Andrea Bodor: Functionally important Pro conformations in proteins: how to determine them? ELTE, Bruker BioSpin GmbH, Karlsruher Institut für Technologie, Germany

Gáspári Zoltán (Pázmány Péter Catholic University): The violation that never was: why methyl group distances are not what they seem in proteins?

Jimi M. Alex, Martin L. Rennie, Sylvain Engilberge, Gábor Lehoczki, Dorottya Hajdu, Ádám Fizil, Gyula Batta*, Peter B. Crowley (National University of Ireland, Galway, Ireland, University of Debrecen): NMR and X-ray Crystallography: Hand in hand

Az ülés első napja a Munkabizottság már hagyományosnak tekinthető szakmai kvízjátékával és a közösséget erősítő vidám szociális programmal zárult.

A második napon két magyar nyelvű szekció következett, melyek koncepcionális felépítése az első nap szekcióihoz hasonló volt. A délelőtt első felében két olyan nagyobb lélegzetvételű előadást is elhangzott, melyeknek nem titkolt szándéka volt, hogy a szilárdfázisú NMR technikákat az elmélettől a gyakorlat felé haladva szélesebb szakmai közönség számára is könnyen befogadható formában prezentálják, és felhívják a figyelmet azok hatékonyságára, hasznosságára. Egy előadás erejéig megjelent a ssNMR gyógyszeripari alkalmazhatósága, és egy „klasszikus”, de fortélyos gyógyszeripari szerkezet-felderítési munka is.

Szalontai Gábor (Pannon Egyetem): Feles spinű kvadrupólus magok szilárd fázisú NMR spektroszkópiája

Rohonczy János*, Koczor Bálint (ELTE): SFAM – Érzékenységnövelt MQMAS pulzusprogram

Domján Attila (MTA TTK): Grafit-oxidok szerkezete és egy nem létező kristály nyomában

Szalay Zsófia (Richter Gedeon Nyrt. Hatóanyag morfológiai osztály): Szemelvények a szilárdfázisú NMR gyógyszeripari alkalmazásaiból

Dubrovay Zsófia*, Krámos Balázs, Bódi József (Richter Gedeon Nyrt.): Borátok közt

Az ülés utolsó szekciója során hazai kutatók legújabb eredményeiről számoltak be magyar nyelven, melyek közül az első és utolsó előadást emelnénk ki. Szunyogh Dániel posztdoktori ösztöndíjasként egy olyan főként fizikusokból nemzetközi kutatócsoport munkájába csatlakozott, melyben egy eddig kiaknázatlan fizikai jelenségen alapulú ún. b-NMR módszertani megalapozásán dolgoznak. Ez a beszámoló igen élénk érdeklődést váltott ki a hallgatóságból. Az ülés záró eseménye Boros Sándor doktori disszertációjának hivatalos előzetes vitája volt, melyből egy hosszú és több állomásból álló gyógyszeripari karrier rajzolódott ki. Az NMR módszertani fejlesztéseket bemutató dolgozatának legnívósabb hazai szakmai közeg előtti vitája több szempontból is értékesnek bizonyult a jelölt számára, ugyanis a disszertáció végleges formába öntésére és a védés stratégiára vonatkozóan is számos értékes tanácsot kapott. Az utolsó szekció előadásai sorrendben a következők voltak:

Dániel Szunyogh*, Andrew MacFarlane, Flemming H. Larsen, Peter W. Thulstrup, Ulli Koester, Young H. Kim, Roland Sigel, Monika Stachura, Lars Hemmingsen (Department of Chemistry, University of Copenhagen): β-NMR spektroszkópia alkalmazása a szervetlen és bioszervetlen kémiában

Szigetvári Áron*, Krámos Balázs, Dékány Miklós, Nagy Sándor, Ilkei Viktor, Hazai László, Szántay Csaba (Richter Gedeon Nyrt): Liliom alkaloidok relatív konfigurációjának meghatározása nukleáris Overhauser-effektus (NOE) és konformációanalízis segítségéve      

Pálfy Gyula*, Vida István, Perczel András (ELTE): Az onkogén KRAS fehérje potenciális inhibitorainak racionális fejlesztése új eredményeink tükrében

Gyöngyösi Tamás*, Burkhard Luy, E. Kövér Katalin (Debeceni Egyetem, Karlsruhe Institute of Technology): HSQC-CLIP-COSY kísérletek – oligopeptidek “NMR-térképe”

Boros Sándor: NMR mérési módszerek továbbfejlesztése és alkalmazásuk a gyógyszerkutatásban kismolekulák oldatfázisú szerkezetvizsgálatára (PhD házivédés)

Az ülés végén az elnök rövid záróbeszédében a Munkabizottság korábbi célkitűzéseit erősítette meg és egészítette ki további célkitűzésekkel: 1. az NMR-től eltérő szerkezetvizsgáló módszerek bemutatása a potenciális együttműködések erősítésére 2. munkabizottságok közti együttműködés, legalább az ülések időpontjának összehangolása szintjén.