2001. január 23.-án az MB kihelyezett előadói ülést tartott a Sanofi-Chinoin Rt.-ben. Ennek keretében került sorra Bokotey Sándor : Bioaktív molekulák szerkezetvizsgálata korszerű NMR módszerekkel című PhD értekezésének szakmai vitájára, majd Dr. Forgó Péter (Szegedi Egyetem) Módosított ciklodextrinek és ciklodextrin komplexek szerkezetvizsgálata NMR spektroszkópiai módszerekkel című előadására.

A nagysikerű rendezvényen közel 50 kutató, illetve PhD hallgató vett részt az ország különböző egyetemeiről, kutatóintézeteiből és gyógyszergyáraiból. Az előadóülés két napja alatt összesen 14 tudományos előadás hangzott el, melyeket nagyfokú érdeklődés fogadott és élénk diszkusszió kisért.

Pécsi Egyetemen a közelmúltban olyan NMR mikroszkópot telepítettek, mellyel térlokalizált MR felvételek készíthetők in vivo körülmények között. A munkabizottsági ülés során lehetőség volt az egyetem NMR laboratóriumának megtekintésére is, ahol bemutatták az in vivo NMR mérésekre alkalmas műszert, a hazánkban egyedülálló szélesfuratú mérőfejet, valamint az NMR mikroszkópos mérésekhez szükséges X,Y,Z térirányú nagyteljesítményű (30 Gauss/cm) gradiens erősítőket.

Számos előadás hangzott el a térlokalizált NMR spektroszkópia alkalmazásának témakörében, így például hallhattunk szöveti vízkompartmentek tanulmányozásáról diffúziós MR képalkotással, patkányagyon előidézett vazogén ödéma modell in vivo NMR vizsgálatáról és az energiametabolizmus in situ és in vivo megfigyeléséről 31P NMR spektroszkópiával.

A további előadások során molibdén (VI) – trietanolamin komplexek szerkezetének és folyadékfázisú cseremechanizmusainak tanulmányozásáról, alumino-szilikát gélek és átmenetifém-komplexek szilárd fázisú vizsgálatáról, calretinin kalcium kötő fehérje NMR jelhozzárendeléséről, kémiai eltolódás anizotrópia méréséről, mikofenolsav származékok NMR szerkezetvizsgálatáról, Achillea holosericea és ligustica szeszkviterpén, neolignan és egyéb komponenseinek szerkezetfelderítéséről, vicinális szén-proton csatolási állandók empirikus számításáról, valamint azetidinonok 1H és 13C kémiai eltolódásának kvantumkémiai módszerekkel történő számításáról számoltak be az előadók.

Kerekasztal beszélgetés keretében számolt be Gáti Tamás Prof. Stefan Bergernél a lipcsei egyetemen töltött féléves ösztöndíjas munkájától, valamint Berente Zoltán a cambridge-i tanulmányútjáról. Mindkét beszámoló igen érdekes volt és megállapíthattuk, hogy a kint töltött időt mindkét előadó nagyon jól használta ki.

Az előadóülés adott alkalmat Demeter Ádám PhD értekezésének házivédésére és a dolgozat megvitatására is.

Este a diszkussziók már kötetlenebb formában folytatódhattak. A rendezvény résztvevői villányi borkóstoláson vehettek részt. A hidegvacsorával egybekötött borkóstoláson, valamint pincelátogatáson nagy sikerük volt a kitűnő villányi vörösboroknak.