Az NMR Munkabizottság november 18-19-én tartotta 2011. évi ülését, a negyven résztvevő (köztük egy hallgató és 4 doktorandusz) többsége főként egyetemekről és gyógyszergyárakból érkezett. Helyszínül a Richter Gedeon Nyrt. idén felújított balatonszemesi üdülője szolgált. A korábbi évekétől eltérő, kétszer félnapos megrendezést részben a nagyszámú (tizenkilenc) bejelentett előadás indokolta, részben a szervezők célja volt bőséges időt hagyni az előadások közötti diszkusszióra, valamint az esti vacsorát követő informális beszélgetésekre. Az előadások a hagyományos kismolekulás szerkezetkutatás mellett felölelték a mágneses magrezonancia spektroszkópia széles palettáját, a fehérjék dinamikájától és kölcsönhatásaitól a szilárd fázisú tanulmányokon át egészen a képalkotó (MRI) módszerekig. A világhírű kémikus, prof. Dr. Günther Snatzke, aki a magyar sztereokémiai kutatások beindításában is meghatározó szerepet játszott, emléke előtt tisztelgett a BME és a Hannoveri Leibniz egyetem közös, 11 tudományos közleményt eredményező, „Királis felismerés NMR módszerrel, a Dirhodium story” projektjéről szóló összefoglaló előadás. A tavalyi évhez hasonlóan (amikor tömegspektrometriás vendégelőadónk volt) egy rokon szakterület is képviseltette magát: meghívásunkra az ELTE-ről dr. Tarczay György a rezgési optikai aktivitás alkalmazását mutatta be abszolút konfiguráció meghatározására és konformáció-analízisre. Megítélésünk és az általános visszajelzések alapján a rendezvény hangulatában és tartalmilag is (amibe feltétlenül beleértendők az előadói programokon kívül eső szakmai diszkussziók is) kifejezetten kellemes, sikeres és tanulságos volt.