A munkabizottság szokásos évi kétnapos ülésén összesen 55 résztvevő (közülük 47 hazai és 8 külföldi) jelent meg mind az egyetemi és akadémiai kutatóhelyekről, mind pedig gyógyszergyárakból. A munkabizottság aktivitását és folytonos vérfrissítési lehetőségét mi sem jelzi jobban, hogy az ülésen megjelentek koreloszlása elég kiegyensúlyozott: a résztvevőknek ebben az évben is legalább egynegyed része doktorandusz hallgató (vagy még fiatalabb kutató, pl. MSc hallgató) volt, akiknek zöme saját kutatási eredményeit is bemutatta.

A műszergyártó cégek oldaláról idén is felvonult két legjelentősebb gyártó, a Jeol és a Bruker, mindkét cég részéről színvonalas szakmai előadás hangzott el Adolfo Botana, illetve Wolfgang Bermel részéről. Továbbá, az NMR jelenséghez szorosan köthető diszciplínák köréből való kitekintés jegyében meghívott előadónk Peter Gimeson (Malvern Panalytical) két, a mikrokalorimetia elvén működö technika biomolekuláris kölcsönhatások vizsgálatában betöltött szerepéről tartott előadást. Végül, de nem utolsó sorban a biomolekuláris NMR spektroszkópia területén nagy nevet szerzett külföldi vendégelőadónk Robert (a bécsi egyetemről) tartott ötvenperces előadást.

Az ülés szociális részét évről évre, már-már hagyománnyá váló szakmai vetélkedőkkel tesszük színesebbé, például a szakmai kvízzel, melyekben való részvételt a műszergyártók szponzorálásával beszerzett tárgyi jutalmak is motiválják.

Az elnök záróbeszédében az ülés során kiosztott kérdőívek és diszkussziók útján gyűjtött vélemények alapján a Munkabizottság jövőjére vonatkozó terveket fogalmazott meg:

  1. Fontos az MTA köztestületi tagság, akinek e téren restanciája van, pótolja.
  2. Idősebbek (pl. már nyugdíjas kollégák) és fiatalok támogatása a konferencia részvételhez.
  3. A támogatáshoz források felkutatása, pl. peptidkémiai alapítványhoz való becsatlakozás.
  4. A jövőben is legyen az ülések alkalmával egy-egy kiemelt téma, pl.: ssNMR , MRI,  EPR.
  5. A jövő évi terv 2019: szilárd fázisú NMR, a témában szakértő vendég előadók meghívása