A Magyar Tudományos Akadémia, Kémiai Tudományok Osztálya a 2004. évi májusi közgyűléshez kapcsolódóan az NMR Munkabizottság közreműködésével MTA Nagytermében május 7-én „NMR spektroszkópia a tudományok szolgálatában” című tudományos ülést tartott. Az egynapos fórumon az NMR spektroszkópia különböző területeit képviselve, kiváló magyar szaktekintélyek tartottak tudományos illetve ismeretterjesztő előadásokat. A rendezvényt a Kémiai Tudományok Osztályának osztályelnöke Dr. Görög Sándor Akadémikus Úr nyitotta meg. Ezt követően Dr. Sohár Pál (MTAlevelező tagja), Dr. Batta Gyula (MTA Doktora), Dr. Tóth Gábor (a kémiai tudomány doktora), Dr. Szilágyi László (a kémiai tudomány doktora), Dr. Perczel András (MTA Doktora), Dr. Szalontai Gábor (a kémia tudomány doktora), Dr. Tompa Kálmán (a fizika tudomány doktora), Dr. Kriza György (a fizikai tudomány doktora), Dr. Závodszky Péter (MTA levelező tagja), Dr. Martos János (az orvostudomány kandidátusa) és Dr. Zaránd Pál (az orvostudomány doktora) az NMR korszerű méréstechnikák és azok számos területeken való alkalmazásairól (szénhidrátkémia, peptid és fehérje, fizikai, biokémiai kutatásokban és orvosi képi diagnosztikában) számoltak be.

Vegyészkonferencia 2004, Balatonföldvár, június 30.-július 2. Egy plenáris (Dr. Tóth Gábor: „Új irányzatok és távlatok a gyakorlati NMR spektroszkópiában”), 9 további előadással (előadók: Dr. Tárkányi Gábor, Dr. Gáti Tamás, Dr. Rohonczy János (2 prezentáció), Dr. Simon András, Boros Sándor, Dr. Mucsi Zoltán, Dr. Egyed Orsolya, Dr. Korányi Tamás) és két poszterelőadás: Dr. Forgó Péter valamint Boros Sándor és mtsi. képviseltük a Munkabizottságunkat. Az előadásokat nagyfokú érdeklődés fogadta, a közönség élénk diszkusszióval járult hozzá az izgalmas kérdések megvitatásához, s ezzel a szakmai színvonal emeléséhez.