Szabó Attila professzor akadémiai székfoglalóját követően a Magyar NMR Munkabizottság egy soron kívüli ülést is rendezett a tiszteletére, amelynek tematikája egyik legfontosabb eredményéhez, a fehérjedinamika Lipari-Szabó-féle modelljéhez kapcsolódott. Az angol nyelvű ülés június 18. délutánján zajlott le a Richter Gedeon Rt. Farmakológiai Épületének Konferenciatermében, a gyógyszergyár támogatásával. A mintegy negyven résztvevő többsége egyetemekről érkezett, néhányan az ipari laboratóriumokat képviseltek.

Szántay Csaba elnök megnyitója után Lukas Zidek professzor tartott előadást a brünni Masaryk Egyetemről, rendezetlen fehérjék dinamikájáról az RNS polimeráz (B Subtilis) példáján. Batta Gyula a Debreceni Egyetemről a PAF fehérje „láthatatlan dinamikájáról” tartott érdekes előadást. Perczel András az Eötvös Loránd Tudományegyetemről a Trp-kalitka minifehérje konformációváltozásainak termodinamikai leírását mutatta be. A Perczel-laboratóriumból érkezett következő két előadó külföldi egyetemeken végzett munkáját foglalta össze: Bodor Andrea a Stockholmi Egyetemen kisméretű bicellák membrán-kölcsönhatásait tanulmányozta 31P NMR technikákkal, míg Rovó Petra a Notre Dame-i Egyetemen töltött tanulmányútja során deuteron relaxációval vizsgálta a humán Pin1 fehérje oldalláncainak szubsztrátfüggő dinamikáját. Rohonczy János az Eötvös Loránd Tudományegyetemről új elven működő, gyors paraméterbecslési eljárását mutatta be nagyfelbontású multiplettek analízisére, csatolási állandók meghatározására. Az ülést Gáspári Zoltán előadása zárta a Pázmány Péter Katolikus Egyetemről, aki NMR paraméterek felhasználásáról beszélt molekuladinamikai szimulációkban fehérje konformációs sokaságok generálására . Szántay Csaba zárszava során ajándékkal tette még emlékezetesebbé a délutánt Szabó Attila számára.

Minden előadást a szokásosnál élénkebb diszkusszió követett, ami különösen hasznossá tette a rendezvényt a résztvevő fiatalabb kutatók, doktori hallgatók számára.