Az MTA Kémiai Tudományok Osztálya Analitikai és Környezeti Kémiai Tudományos Bizottságának NMR Munkabizottsága (NMR MB) és a Magyar Kémikusok Egyesülete Analitikai Szakosztályának NMR Szakcsoportja Debrecenben, az MTA DAB Székházban tartotta együttes ülését május 20-21-én.

A másfél napos rendezvényre hatvankét résztvevő érkezett egyetemi és akadémiai kutatóhelyekről, valamint a gyógyszergyári laboratóriumokból, köztük ismét örvendetesen nagyszámú hallgató és a doktorandusz. Hét külföldi vendége volt az ülésnek, akik kedvéért a pénteki szekció angol nyelven került megrendezésre. Lena Mäler a Stockholmi Egyetemről a lipidek szerepéről beszélt a membrán-asszociált GT-B glikoziltranszferázok körében. Fehér Krisztina a Ghenti Egyetemről peptidoglikán immunstimulátorok NMR és molekuladinamikai vizsgálatairól számolt be, míg Szabó Zoltán a stockholmi Royal Institute of Technology képviseletében urán(VI)-komplexek szerkezetét és ligandumcsere-dinamikai tanulmányait mutatta be. A rendezvényt szponzoráló műszergyártók képviseletében Keisuke Okayama, Satoshi Sakurai és Yusuke Nishiyama a JEOL(SAS) legújabb fejlesztéseit, Daniel Mathieu pedig a Bruker BioSpin kis érzékenységgel mérhető atommagok és fehérje NMR területén elért újdonságait ismertette. A felsoroltakat követően hazai kutatóktól tizennyolc magas színvonalú előadás hangzott el, tematikájuk a fémkomplexek és a kismolekulás szerves molekulák vizsgálatától a biomolekulákon át a mágneses képalkotásig, valamint az NMR hardver- és pulzusprogram-fejlesztésekig terjedt. A szakmai programot idén ismét kvízjáték egészítette ki. A kitűnően szervezett rendezvényt a Tuba-tanyán eltöltött vacsora tette felejthetetlenné.