A MTA Kémiai Tudományok Osztály NMR Munkabizottságának és az MKE NMR szakcsoportjának 2023. évi ülését a balatonszemesi Richter üdülőben rendeztük meg, szeptember 8-9-én. Az előadóülésen 56 fő vett részt. A kétszer félnapos rendezvényen két angol- és két magyarnyelvű szekcióra osztva összesen huszonöt szakmai előadás hangzott el, ami az NMR Munkabizottság történetében a valaha volt legmagasabb számú előadást jelenti. A hazai résztvevők és előadók számos akadémiai szférához köthető kutatóhelyről (ELTE, ELKH TTK, BME, Debreceni- és Pannon Egyetem) gyógyszeripari vállalattól (Richter, Servier, Euroapi, Ximo Hungary) érkeztek, továbbá két műszergyártó (Bruker, JEOL) képviselői is jelen voltak.

Az előadóülés első szekcióját a 2023. tavaszán elhunyt E. Kövér Katalin akadémikus professzorasszony emlékének szenteltük. Egyik legrégebbi munkatársa, Batta Gyula személyes megemlékezését követően meghívott vendégelőadóink, Kati négy nemzetközi együttműködő partnerének szakmai- és személyes emlékeket idéző előadásait hallgathattuk meg (Prof. Dr. Burkhard Luy, Karlsruher Institut für Technologie (KIT), Dr. Ole W. Sörensen, Denmark, Dr. Király Péter, JEOL UK Ltd,  England, Prof. Dr. Dusán Uhrin, University of Edinburgh, UK.).

A műszergyártók (Bruker, Jeol) előadóitól legújabb fejlesztésekről, termékportfólió bővítésekről kaptunk frissítést. Örvendetes fejlemény, hogy az idei évtől már hazánkban is üzemel JEOL készülék a Ximo Hungary Kft-nél, melyről részben Balogh Szabolcs előadásából értesültünk. A második és harmadik szekcióban a hazai NMR kutatások legújabb eredményeit ismerhettük meg.

A konferencia szombati zárószekciójában pedig első alkalommal rendeztük meg a Fiatal Kutatók előadói versenyét. A verseny bevezetésével az alábbi kitűzött célokat kívántuk megvalósítani:

  1. A hazai NMR közösség szakmai utánpótlását jelentő lehetséges új tagok aktív bevonása az NMR Munkabizottság szakmai és szociális hálózatába.
  2. Az NMR jelenséghez köthető szakmák köztudatba emelését szolgáló előadói készségek erősítése (szakmaiság, közérthetőség, didaktikus felépítés).
  3. Mentori segítség: a pályázó saját témavezetője mellett igénybe vehet mentori segítséget az NMR-MB arra vállalkozó kutatói közül az előadás minőségi javításáért, “műhelyen kívüli” szakmai kapcsolat építésért. A mentoráláshoz célszerű kommunikációs forma az online konzultáció.

Az előadói díjra az alábbi feltételekkel lehetett nevezni:

  1. Egyetemi hallgatók és PhD fokozatszerzés előtt állók, illetve PhD fokozatot egy évnél nem régebben megszerzett kutatók.
  2. Kötött időtartamú 10 perces magyar nyelvű előadás, öt perces diszkusszióval.

Az elbírálás során a bíráló bizottság az alábbi szempontokat vette figyelembe:

  1. Szakmai minőség, meggyőző érvelés, didaktikus elemek, vitakészség.
  2. Eredetiség: az előadó kutatásban betöltött szerepének egyedi megjelenítése.
  3. A prezentáció képi világa és a szakmai tartalom szélesebb tudományos képzettségű hallgatóság számára is érthető megjelenítése.

Az első három helyezett a tárgyjutalomban részesült (szponzoráció: JEOL), továbbá minden induló ingyenesen vehetett részt a konferencián, melynek anyagi alapját a Debreceni Egyetem által adományozott konferenciatámogatás adta.

Az első nap végét kvízjátékkal, születésnapi köszöntéssel és a szakmai kapcsolatépítést is szolgáló kötetlen beszélgetésekkel zártuk. A jó hangulatú diszkussziókat, szinergiák építését a Dancsó Pince borai katalizálták (szponzor: Bruker).

A Munkabizottsági Ülés szakmai részének lezártával Batta Gyula elnök röviden összegezte az elmúlt hat év Munkabizottsággal, szakmai közösségünkkel kapcsolatos eseményeit, és felhívta a jelenlévők figyelmét a jelenlegi MTA NMR Munkabizottság vezetőség mandátumának közelgő lejártára, mely az idei év végével kitöltött kétszer három éves ciklus miatt kötelező érvényű vezetőségváltással járó tisztújító ülés lebonyolítását teszi szükségessé, amit a jövő év folyamán – a megfelelő létszám elérése érdekében – online titkosszavazás formában tervezünk megvalósítani.

A konferencia szakmai programja letölthető innen:

A konferencia támogatói / Sponsors:

A konferencia szociális programján felszolgált borok a Dancsó Pince termékei.