Jelentkezés az NMR munkabizottság 2023. évi ülésre

Tisztelt Munkabizottság, kedves Kollégák!

Tisztelettel hívunk és várunk minden érdeklődőt a soron következő NMR munkabizottsági ülésünkre szeptember 8-9-én. Kérjük, hogy az NMR szakma iránt érdeklődők illetve az egyetemi hallgatóság körében ezt a meghívót minél szélesebb körben terjesszék.

Az idei előadóülést ismét a balatonszemesi Richter üdülőben tartjuk, 2023. szeptember 8-9-én. (Cím: Balatonszemes, Munkácsy u. 1, 8636). Az ülés pénteken 13 órától kezdődik (érkezés 11 órától) és szombaton ebéddel zárul. Az összes szolgáltatás kiválasztása esetén a konferencia teljes költsége 34736 Ft, melyet a Magyar Kémikusok Egyesülete fog kiszámlázni.

A konferencia jelentkezési időszak lezárult.

A szolgáltatásokat érintő módosításokat (például lemondást, cserét) a konferencia előtt öt munkanappal tudunk az üdülő felé jelezni. 

A regisztrációs időszak lezártával a végleges számlát az MKE fogja postázni az űrlapon megadott címre a konferenciát megelőző hónap folyamán. A számla teljesítési határideje a konferencia napja lesz. Ebből következően a regisztrációs határidő betartása azért kritikus, hogy a számlakiállítás és azt követően az átutalások átfutására minden intézménynél elegendő idő álljon rendelkezésre, megelőzendő a késedelmes kifizetést. A számlát „Konferencia díj” jogcímen fogják kiállítani.

***

Az NMR munkabizottsági ülésen első alkalommal előadói díjat hirdetünk fiatal kutatók számára!

Célkitűzéseink az előadói díj bevezetésével:

 1. A hazai NMR közösség szakmai utánpótlását jelentő lehetséges új tagok aktív bevonása az NMR munkabizottság szakmai és szociális hálózatába.
 2. Az NMR jelenséghez köthető szakmák köztudatba emelését szolgáló előadói készségek erősítése (szakmaiság, közérthetőség, didaktikus felépítés).
 3. Mentori segítség: a pályázó saját témavezetője mellett igénybe vehet mentori segítséget az NMR-MB arra vállalkozó kutatói közül az előadás minőségi javításáért, “műhelyen kívüli” szakmai kapcsolat építésért. A mentoráláshoz célszerű kommunikációs forma az online konzultáció.

Pályázás feltételei:

 1. Egyetemi hallgatók és PhD fokozatszerzés előtt állók, illetve PhD fokozatot egy évnél nem régebben megszerzett kutatók.
 2. Kötött időtartamú 10 perces magyar nyelvű előadás, öt perces diszkusszióval.

Az elbírálás során a bíráló bizottság az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

 1. Szakmai minőség, meggyőző érvelés, didaktikus elemek, vitakészség.
 2. Eredetiség: az előadó kutatásban betöltött szerepének egyedi megjelenítése.
 3. A prezentáció képi világa és a szakmai tartalom szélesebb tudományos képzettségű hallgatóság számára is érthető megjelenítése.

A bíráló bizottság rangsorolása alapján az első három helyezett tárgyjutalomban részesül.

*** UPDATE ***

A fiatal kutatók előadói díjára pályázók közül az első tíz jelentkező díjmentesen vehet részt a konferencián! Ehhez csupán annyit kell tenniük, hogy az alábbi linken regisztrálnak, és az űrlapon megjelölik hogy pályáznak az előadói díjra.

***

Emellett természetesen várjuk a tagok, műszergyártók és érdeklődők hagyományos (űrlapon meghirdetett időtartamú) előadás bejelentéseit is angol- vagy magyar nyelven.

***

A konferencián egy szekcióban előadásokkal emlékezünk E. Kövér Katalin akadémikus professzor asszonyra. Ennek kapcsán a felkért előadók (Kati nemzetközi partnerei) már jelezték részvételüket:

 • Prof. Dr. Burkhard Luy, Karlsruher Institut für Technologie (KIT)
 • Dr. Ole W. Sörensen, Denmark
 • Dr. Király Péter, JEOL UK Ltd,  England
 • Prof. Dr. Dusán Uhrin, University of Edinburgh, UK