Fiatal kutatók előadói díja az NMR munkabizottság 2023. évi előadóülésén

Az NMR munkabizottsági ülésen első alkalommal előadói díjat hirdetünk fiatal kutatók számára!

Célkitűzéseink az előadói díj bevezetésével:

  1. A hazai NMR közösség szakmai utánpótlását jelentő lehetséges új tagok aktív bevonása az NMR munkabizottság szakmai és szociális hálózatába.
  2. Az NMR jelenséghez köthető szakmák köztudatba emelését szolgáló előadói készségek erősítése (szakmaiság, közérthetőség, didaktikus felépítés).
  3. Mentori segítség: a pályázó saját témavezetője mellett igénybe vehet mentori segítséget az NMR-MB arra vállalkozó kutatói közül az előadás minőségi javításáért, “műhelyen kívüli” szakmai kapcsolat építésért. A mentoráláshoz célszerű kommunikációs forma az online konzultáció.

Pályázás feltételei:

  1. Egyetemi hallgatók és PhD fokozatszerzés előtt állók, illetve PhD fokozatot egy évnél nem régebben megszerzett kutatók.
  2. Kötött időtartamú 10 perces magyar nyelvű előadás, öt perces diszkusszióval.

Az elbírálás során a bíráló bizottság az alábbi szempontokat veszi figyelembe:

  1. Szakmai minőség, meggyőző érvelés, didaktikus elemek, vitakészség.
  2. Eredetiség: az előadó kutatásban betöltött szerepének egyedi megjelenítése.
  3. A prezentáció képi világa és a szakmai tartalom szélesebb tudományos képzettségű hallgatóság számára is érthető megjelenítése.

A bíráló bizottság rangsorolása alapján az első három helyezett tárgyjutalomban részesül.

Pályázási szándékát és mentorálási segítség igénybevételét a konferencia regisztrációs felületén jelezheti:

REGISZTRÁCIÓ

*** UPDATE ***

A fiatal kutatók előadói díjára pályázók közül az első tíz jelentkező díjmentesen vehet részt a konferencián! 

***